Oppgave

Satt på spissen

Publisert: 14.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Logo for diskusjonsoppgave 

Til debatt!

I faglige diskusjoner i timene skal vi trene på å argumentere slik at det vi sier, har et fundament og er «vanntett». Da kan det være en nyttig øvelse å få tildelt et standpunkt som man så skal finne gode argumenter for. Her kommer noen spørsmål til debatt.

Argumenter for eller imot

 

Klassen deles inn i to like store grupper. Den ene gruppen får i oppdrag å støtte påstandene nedenfor, den andre skal ta standpunkt imot. Begge gruppene skal finne gode argumenter. Hvem vinner? 

 

  1. «Den som tror at man kan påvirke den enkelte forbruker i alle stadier av kjøpsprosessen, har altfor stor tro på markedsføringens kraft.»
  2. «Vi er alle innovatører på ett eller annet område.»
  3. «Å snakke om ulike kjøpsroller i kjøpsprosessen er unødvendig. Det er alltid den som betaler, som bestemmer.»