Oppgave

Nyhetsdrypp

Publisert: 14.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Logo for medieoppgave. Finn eksempler i media

For å utvikle et godt faglig blikk kan du lese relevante avisartikler som belyser det du har lært. Under finner du aktuelle artikler om kjøpsprosesser i bedriftsmarkedet og forbrukermarkedet. I tillegg kan du reflektere over diffusjonsprosessen og adopsjonsprosessen av et konkret produkt.

 

Kjøpsprosessen

 

Også bedrifter går gjennom kjøpsprosesser. Hvorfor tror du A-pressen overtar 36 aviser? Diskuter og begrunn, og bruk faguttrykk du har lært i dette kapittelet.

 

Hvorfor tror du det blir større interesse for kjøp av utleieleiligheter blant småinvestorer? Og hvem tror du tar slike kjøpsavgjørelser? (Se på kriterier som kjønn, alder og demografi.)

 

I artikkelen På tynn is skrives det om en ny type tynne mobiltelefoner fra Motorola.

  • Hvilken gruppe kjøpere mener du Motorola bør henvende seg til? Trekk inn kunnskapene dine om diffusjonsprosessen og om gruppering av forbrukere når du begrunner svaret ditt.
  • Hva mener du Motorolas markedsførere bør argumentere med dersom de skal nå en kunde som er i vurderingsfasen i adopsjonsprosessen?