Fagstoff

Typer data

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Krittstriper

En celle kan inneholde én av tre typer data – tall, tekst eller formler.

Et regneark kan inneholde tall, bokstaver og formlerEt regneark kan inneholde tall, bokstaver og formler
Forfatter: Arne Jansen
 

 

 • Tall kan være heltall, desimaltall, datoer og klokkeslett.
 • Tekst er alt som inneholder bokstaver.
 • Formler er en beskjed til regnearkprogrammet om å gjøre en matematisk beregning.

Regnearket forstår hva slags datatype en celle inneholder.

 • Hvis cella bare inneholder tall, dato eller klokkeslett, er det en tallcelle.
 • Hvis cella inneholder bokstaver eller andre tegn som ikke er tall, er det en tekstcelle.
 • Hvis cella starter med et likhetstegn (=), er det en formelcelle.

Det er viktig å være klar over disse forskjellene. Et regneark kan bare regne med tall, ikke med tekst.

Plasseringen av det du har skrevet, viser hva slags datatype du har brukt:

 • Tall blir som standard plassert til høyre i cella.
 • Tekst blir som standard plassert til venstre i cella.
Oppgaver

Praktisk stoff for