Fagstoff

Formellinja

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Formellinja er nyttig – den viser innholdet i en celle.

Formellinja står rett over navnet på kolonnene og brukes til å skrive inn tall, tekst og formler i regnearket. Det er også mulig å skrive direkte i cellene. Innholdet i cella vises da samtidig i formellinja.

Excel regnearkvinduRegnearkvinduet i Excel
Opphavsmann: Microsoft
 

Formellinja viser alltid det egentlige innholdet i cella.

Det kan virke unødvendig å ha en linje som viser det samme som står i cella, men det er nyttig i flere sammenhenger.

  • Noen ganger kan innholdet i cella være lenger enn det er plass til å vise i cella.
  • Når en celle inneholder en formel, blir resultatet av formelen vist i cella, mens selve formelen står på formellinja.