Fagstoff

Regnearkvinduet

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Før du begynner å bruke regneark, må du vite litt om hva de ulike delene av regnearkvinduet kalles. 

Illustrasjonen nedenfor viser regnearkvinduet i Excel. Med unntak av valgene på menylinja og utseendet på hurtigverktøyene er alle regnearkprogram i utgangspunktet like.

Excel regnearkvinduRegnearkvinduet i Excel
Opphavsmann: Microsoft