Fagstoff

Regneark – en introduksjon

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Uansett hvilken yrkesretning du velger, vil du før eller seinere ha behov for å kunne bruke et regneark på datamaskinen.

Forvrengte tall   

Regneark er en av de vanligste programtypene og blir brukt til alle former for tallberegning, som for eksempel å sette opp budsjetter, føre enkle regnskap, regne ut priser, registrere timer, beregne lønn og skatt, føre kjørelister og mye mer.

For en som kanskje ikke er så glad i tall og regning, kan dette virke skremmende og vanskelig. Men regneark gjør faktisk jobben mye lettere fordi datamaskinen tar seg av all matematikken.

Det du må lære, er hvordan du kan bruke regnearket til å fortelle datamaskinen hva den skal regne ut for deg.