Oppgave: Quiz

Kjøpsatferd: Test deg selv!

Publisert: 09.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Spørsmål:10
Tillatte forsøk:Ubegrenset
Tilgjengelig:Alltid
Pass rate:75 %
Baklengs navigering:Tillatt
Piktogram for quizoppgave.

Quiz

Nå er det på tide å (be)vise kunnskapene sine – er du klar? Quizene i de første seks kapitlene spør om grunnleggende begreper som du trenger for å bruke de markedsføringsverktøyene du vil lære om senere. Det er derfor viktig at du alltid tar quizen helt til du klarer alle spørsmålene. Dersom du svarer feil, kan du gå tilbake i fagstoffet og lese om igjen, og du kan ta hver quiz så ofte du vil.