Oppgave

Hør deg selv - Næringsstoffer

Publisert: 08.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid. Svarene er lette å finne på fagsidene.

tegning av merkelig smørbrød Med alt!
Opphavsmann: Åsmund Åmdal

 


 

 


 1. Hva er et
  1. monosakkarid
  2. disakkarid
  3. polysakkarid
 2. Hvordan er fett bygd opp?
 3. Hva er mettet og hva er umettet fett?
 4. Hvor mange aminosyrer finnes det?
 5. Hvordan er proteinene bygd opp?
 6. Hva er et polypeptid?
 7. Hvordan deler vi inn vitaminene?
 8. Nevn to funksjoner for vitaminer.
 9. Hvilke matvarer er spesielt rike på
  1. umettet fett
  2. mettet fett
  3. proteiner
  4. karbohydrater
 10. Hva bruker kroppen følgende mineraler til?
  1. kalsiumioner
  2. fosfationer
  3. kaliumioner
  4. natriumioner
  5. magnesiumioner
 11. Hva bruker kroppen følgende sporstoffer til?
  1. jernioner
  2. sinkioner
  3. jodioner

Løsningsforslag - Næringsstoffer

Relatert innhold