Oppgave

Forsøk: Elektronparbinding

Publisert: 13.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Et enkelt forsøk / praktisk oppgave hvor man bruker en tabell og molekylbyggesett for å repetere bakgrunnsstoff og skrivemåte for elektronparbindinger.

Vannmolekyl. Illustrasjon.Vannmolekyl
Opphavsmann: Ingvald straume
 

 

Molekylmodell av karbondioksid. Illustrasjon.Karbondioksid
Opphavsmann: Ben Mills
 

 

 

Hensikt

Repetere elektronparbindinger

Utstyr

Molekylbyggesett og tabellen under.

Framgangsmåte

Bruk molekylbyggesettet og bygg molekylene samtidig som du fyller ut tabellen.

Resultat

Navn

Elektron-

prikk

Struktur-

formel

Molekyl-

formel

Bindingstype

 

 

H - H

 

Enkel elektronpar-
binding

Klorgass

 

 

 

 

 

 

 

O2

 

Nitrogengass

N:::N

 

 

 

 

 

 

H2O

 

Hydrogenklorid

 

 

 

 

 

 

Relatert innhold

Fagstoff

Generelt