Video

Utbygging og gjengroing ved kysten

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 22.12.2011

Tjøme, Vestfold 1911 – 2004

Kystlandskapet er preget av møtet mellom hav og land, og her er mange spesialiserte arter med ”smal” tilpasning. Derfor er de også svært sårbare. Kystlandskapet har endret seg betydelig de siste 100 årene. Årsaken er i stor grad mindre areal som følge av utbygging. Områder som har vært i bruk som beite, er spesielt sårbare.