Oppgave

Hør deg selv - Populasjonsutvikling

Publisert: 14.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Graf som viser yngeltetthet i Grong. Illustrasjon.Populasjonsutvikling hos lakseyngel
Opphavsmann: Miljøavdelinga i Nord-Trøndelag fylke
 

 

 

 1. Hva er en populasjon?
 2. Hva betyr populasjonsdynamikk?
 3. Hva er det som avgjør hvor mange individer som er i en bestand?
 4. Forklar hva som menes med bæreevnen til et område.
 5. Hva er eksponentiell vekst?
 6. Hva er tetthetsregulert vekst?
 7. Hvilke endringer har skjedd i menneskenes populasjonsutvikling de siste 200 år?
 8. Befolkningsutviklingen kan være svært forskjellig i ulike land. Gi eksempler på land som har stor befolkningsvekst og land som har stagnasjon eller tilbakegang i vekstraten.
 9. Hva menes med begrepet biologisk mangfold?
 10. Hva med arvelig variasjon innen en art?
 11. Hvilke typer påvirkning truer det biologiske mangfoldet?
 12. Hva er "Konvensjonen om biologisk mangfold" (Rio-konvensjonen)?

 

Løsningsforslag - Populasjonsutvikling