Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 09.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for læreropplegg

Kjøpsatferd

Her finner du et forslag til undervisningsplan for temaet kjøpsatferd. Målsettingen må være at elevene får jobbet med relevante problemstillinger på flere ulike måter – både praktisk, teoretisk, digitalt og kreativt. De bør også videreføre bedriftspresentasjonene sine, for det hjelper dem til å anvende teoretiske begreper i en praktisk sammenheng.

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

  • Bruk lysbildeserien til å gå gjennom stoffet. Elevene har også tilgang til lysbildeserien og kan bruke den som støtte når de for eksempel skal løse oppgaver.
  • Gjennomfør en klassediskusjon om ett av temaene som er gitt, slik at klassen får vent seg til å bruke fagbegrepene og kan sette dem inn i en praktisk sammenheng.
  • La elevene ta en tur ut for å gjøre oppgaven Ut på tur!. Da får de observert forbrukeratferd i praksis, og de kan se hvordan markedsførere bruker kunnskap om forbrukeratferden til kundene.
  • La elevene gjøre oppgaven Prezi i vei! for å lage et sammendrag av lærestoffet og samtidig lære seg et nytt verktøy. Se presentasjonene i klassen og kommenter.
  • Bruk repetisjonsoppgavene i På’n igjen! som konkurranse i klassen, slik at alle er med.
  • Quizen Kjøpsatferd: Test deg selv! kan brukes som individuell repetisjon.

2

  • Sett i gang Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! i grupper som vanlig. Hjelp til med å klargjøre hva spørsmålene betyr for hver enkelt gruppes bedrift.
  • Lag en plan for muntlig presentasjon av alle gruppene. Kanskje skal klassen samlet lage et system for hva som er en god muntlig presentasjon? Dere kan eventuelt vurdere i samlet klasse.
  • Elevene jobber med Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! i grupper og lager presentasjoner i et lysbildeverktøy.
  • Sett av tid til Muntlig oppgave: Følg en bedrift! og presentasjonen av bedriftene. Elevene er delaktige i vurderingen av alle gruppene for å skape bevissthet rundt kvaliteten på presentasjonene og på selve fremføringen.