Oppgave: Arbeidsoppdrag

Annonser i nettaviser og papiraviser

Publisert: 30.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Reklamebyrået sidespaltebilde

 

Tid

1 time

Vanskegrad

middels

Verktøy

PC, Internett
penn og papir

Sammenlign annonser på nett og papir 

Gå inn på nettsida til den største regionavisa på hjemstedet ditt.

 1. Hvor mange ulike annonsører reklamerer på denne nettsida?
 2. Inneholder sida kunngjøringer eller bare salgsannonser?
 3. Hvem er avsenderne?
 4. Hvor mange annonser inneholder animerte (bevegelige) effekter?
 5. Hva kan grunnen være til at annonsørene velger å bruke slike effekter?
 6. Sammenlign annonsene på nettsida med annonsene i papirutgaven av regionsavisa.
 7. Hvordan skiller utformingen av nettannonsene seg fra formen på de annonsene du finner i papiravisa?
 8. Er det de samme annonsørene i begge utgaver? Hvis ikke, hvorfor tror du noen velger å annonsere i papiravis og andre i nettavis?