Oppgave

Klassens wiki

Publisert: 09.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for wikioppgave

Samarbeid i klassen

I denne oppgaven skal elevene jobbe i grupper. Hver gruppe tar for seg en del av fagstoffet i kapittelet Kjøpsatferd og presenterer sentrale begreper og uttrykk i en felles wiki. Som helhet vil wikien gi en god oversikt over det dere har lært. Dersom dere ikke allerede har opprettet en wiki, kan dere gjøre det på for eksempel wikispaces.com.

Finn og forklar sentrale begreper

 

De klassen inn i fire like store grupper. Hver gruppe tar for seg en del av fagstoffet om kjøpsatferd, slik at wikien samlet dekker faginnholdet i kapittelet. Dere kan for eksempel fordele fagstoffet på denne måten:

 

Gruppe 1

 • Individ og personlighet
 • Forbrukeratferd
 • Motivasjon

Gruppe 2

 • Maslows behovshierarki
 • Primærbehov
 • Vekstbehov

Gruppe 3

 • Sigmund Freud
 • Faktorer som påvirker forbrukeratferd
 • Kulturelle faktorer

Gruppe 4

 • Sosiale faktorer
 • Personlige faktorer
 • Personlighet og selvoppfatning