Oppgave

Muntlig oppgave: Følg en bedrift!

Publisert: 09.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Piktogram for muntlig oppgave.

Presentasjon

Nå skal resultatene fra den skriftlige oppgaven om bedriften dere har valgt, presenteres muntlig for klassen. Bruk lysarkene dere produserte i Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! som støtte når dere presenterer.

 

Godt samarbeid under presentasjonen

 

Som vanlig bør alle i gruppen bidra under fremføringen, slik at alle får øvd seg. Øv dere på å gi ordet til hverandre, slik at overgangene blir smidige og presentasjonen oppleves som én sammenhengende muntlig tekst.

 

Utfordring

Når man presenterer noe, kan man følge denne oppskriften:

 

  • Først sier man hva man har tenkt å si.
  • Så sier man det man har tenkt å si.
  • Til slutt sier man hva man har sagt.

Prøv denne strukturen på fremføringen. Da er dere ganske sikre på å ha gjentatt de viktigste poengene flere ganger. Faren med en slik struktur er dessverre at man risikerer å kjede publikum med for mange gjentakelser, og at man dreper enhver spenning dersom alt det viktige er sagt allerede i løpet av det første minuttet. Tenk derfor på hvordan dere kan fange publikums oppmerksomhet i starten – for eksempel med et bilde, et spørsmål eller en vits. Og sørg for at dere i innledningen bare kort antyder hva dere har tenkt snakke om. Det er i hoveddelen dere skal gå i detalj. Slutten bør igjen være kort. Avslutt gjerne med et passende bilde, og spør om publikum lurer på noe. Lykke til!

 

Etter hver presentasjon kan dere vurdere hverandres innsats ved peke på to ting gruppen gjorde bra, og foreslå én ting gruppen kan gjøre annerledes neste gang.