Oppgave

Satt på spissen

Publisert: 08.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for diskusjonsoppgave.

Å snakke for å lære

Hiv deg ut i en frisk faglig diskusjon! Da får du et større og bedre faglig ordforråd, og forståelsen din for faget øker. Markedsføring er et samfunnsfag som berører flere andre fag og områder. I denne oppgaven skal du diskutere noen påstander der du med fordel kan trekke inn kunnskap fra andre fag.

 

Psykologi og kjøpsatferd

 

Ta utgangspunkt i kapittelet Kjøpsatferd og finn gode argumenter for og imot påstandene og spørsmålene nedenfor:

 

  1. «Alder, livssituasjon og inntekt har svært lite å si for hvordan vi opptrer som forbrukere. Derfor er det bortkastet tid for markedsførere å undersøke kundegrupper i det vide og brede. Det eneste slike undersøkelser fører til, er at varene vi kjøper, blir dyrere.»
  2. «Underliggende behov som stammer fra opplevelser tidlig i livet, er et komplisert område som fagfolk bør ta seg av. På dette området vil markedsførere aldri være noe annet enn glade amatører. Derfor: La psykologer behandle mennesker. Markedsførere bør holde seg til salg av produkter.»
  3. «Vekstbehov kan komme til overflaten selv om primærbehovene ikke er dekket.»
  4. «Hvordan kan religion påvirke kjøpsatferd?»