Oppgave

Nyhetsdrypp

Publisert: 07.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for medieoppgave.

Finn gode eksempler!

Hver dag er det aktuelle saker i media som på en eller annen måte handler om markedsføring. Leser du nyheter, vil du finne mange gode eksempler som du kan bruke på prøver og i diskusjoner i klassen. I denne oppgaven skal du blant annet lese om arbeidsledighet og ekstremsport. Prøv å se innholdet i disse artiklene i sammenheng med det du nå vet om kjøpsatferd.

 

Kjøpsatferd

 

Les artikkelen Middelklassestrøk skrumper inn i USA. Hvordan tror du kjøpsatferden til en person fra middelklassen vil endre seg dersom vedkommende

  • blir fattigere
  • blir rikere

I artikkelen Én million unge briter uten jobb kan du lese om arbeidsledighetstallene Storbritannia og andre europeiske land. Hvordan og hvorfor vil arbeidsledighet mest sannsynlig endre forbrukeratferden til en person?

 

Les artikkelen De superrikes triumf og oppsummer kort hva den handler om. Hva tror du samfunnsendringene som forskerne har observert, har å si for bedrifter som selger og markedsfører varene sine til norske forbrukere?

 

Se videoartikkelen om deltakerne i Norseman, en tøff fysisk styrkeprøve. Deltakerne i Norseman tilhører et miljø med en helt spesiell interesse. Hva tror du denne interessen har å si for forbrukeratferden deres?