Fagstoff

Forebyggende sikkerhetsløsninger

Publisert: 06.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Lasteuhell på sjø

For å redusere risikoen for at uønskede ting skal skje, kan vi sette inn en del tiltak på forhånd – vi kan forebygge. 

En safe med kombinasjonslåsEn safe med kombinasjonslås

 

YrkesjåførYrkessjåfører må være påpasselige og sikre lasten godt
Fotograf: Mimsy Møller

 

Oppgave
Hva finnes av lett omsettelige verdier (dvs. ting som lett kan selges) på skolen din? Har dere kameraer, videokanoner, kopimaskiner, bærbare pc-er, bøker? Hvordan er de i så fall sikret for å forebygge tyveri?

 

Det engelske ordet «hacking» brukes ofte om forsøk på å komme seg inn i datasystemer på ulovlig vis.

Hva mener vi med å forebygge?

Å forebygge vil si å hindre at noe skjer. Når det gjelder sikkerhet, mener vi å sette inn tiltak – gjøre noe – for å hindre at for eksempel tyveri eller ulykker skjer.

Når vi skal forebygge tyveri, bør vi

 • kartlegge verdier og trusler, for eksempel
  • hvilke verdier vi har i bedriften eller hjemmet
  • de kriminelles interesse for våre verdier
 • sikre verdiene våre
  • ved å installere brann- og tyverialarm
  • ved å montere overvåkingskameraer

Eksempel

Yrkessjåfører er vant til å tenke sikkerhet i sitt daglige arbeid. Her er noen eksempler på hvilke forebyggende tiltak de ofte setter i verk:

 • sender lastebilen på regelmessig service og vedlikehold
 • sørger for å ha gode vinterdekk
 • tilpasser farten etter føret
 • sikrer lasten godt
 • forsikrer lastebilen

Forebygging og sikring av data

Dersom 30 ansatte i en bedrift ikke har tilgang til datanettverket en dag, får ingen av dem svart på e-post, tatt imot bestillinger fra kunder, sendt ordrer til leverandører eller fakturert salgene sine. Dette er kritisk og må ikke skje.

I dagens informasjonssamfunn er det derfor spesielt viktig å sikre datasystemer for å forhindre slike situasjoner. Større bedrifter har ofte flere ansatte som bare jobber med sikkerheten for bedriftens IKT-system. Målet er å hindre tyveri og sabotasje, men også sikre stabil drift av datasystemene.

Vi kan forebygge datatyveri og andre tap av data ved å begrense tilgangen til serverrom, installere programvare som oppdager forsøk på tyveri (antivirus), montere brannvarslingssystemer, avgrense tilgangen til datasystemer med passord og andre generelle adgangskontroller.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt