Fagstoff

Plan for utstyrsvalg og plassering

Publisert: 10.11.2011, Oppdatert: 07.08.2017
Lyd og bildeanlegg   Ved installasjon av hjemmekinoanlegg er valg av utstyr og plassering av komponenter helt essensielt.

En familie fremfor TV. Foto.  


Snakk med kunden om hva han velger å prioritere, og legg fram forskjellige løsninger før noe utstyr kjøpes inn.


 

Lyd og bildeanlegg. Foto.

Lyd og bildeanlegg kan kanskje ikke bli for store og fine?

Når du skal velge utstyr innenfor temaet ”Presentasjon av digitalt lagret lyd- og bildeinformasjon med kapasitet for flerkanallyd”, kan det være greit å ta utgangspunkt i utstyret du skal bruke for å presentere bildeinformasjonen.
Dette er naturlig fordi de fysiske og økonomiske rammene som ligger til grunn for valg av utstyr for bildepresentasjon, i stor grad også bestemmer dimensjoneringen av lydanlegget.

Bilde

Til å presentere bilder kan du velge mellom utstyr og teknologi fra en lang rekke produsenter.

Aktuelt utstyr til bildepresentasjon med dagens teknologi er PC-skjerm, TV-skjerm eller prosjektør. Innenfor hver av disse kategoriene er det igjen flere teknologier å velge mellom, i tillegg til at det hele tiden kommer ny teknologi på markedet.

Lyd

Til å presentere lyd (flerkanallyd) er det også mange valgmuligheter. Du kan velge å bruke høyttalerlyden fra TV-apparatet. Nyere TV-er leveres ofte med gode høytalere.

Bilde av bang og olufsen høyttalere

Mange brukere ønsker imidlertid en bedre og mer fyldig lydopplevelse, mer lik den vi får på kino. Da må lyden kobles til et stereoanlegg eller, enda bedre, et surroundanlegg.

I tillegg kobles gjerne lydanlegget til en lagringsenhet (harddisk) hvor du kan lagre både bilde og lyd. Harddisken kan godt sitte i en vanlig stasjonær eller bærbar PC, men det er blitt mer og mer vanlig med egne lagringsenheter kun til lyd- og bildeformål.

Kostnadsrammen

Når du skal sette sammen et komplett anlegg av denne typen, er det viktig å ta utgangspunkt i kostnadsrammen. Snakk med kunden om hva han velger å prioritere, og legg fram forskjellige løsninger før noe utstyr kjøpes inn. Det er for eksempel liten vits i å kjøpe dyrt, fint utstyr for lydgjengivelse og så spare penger ved å benytte dårlig kabel og dårlige konnektorer.