Fagstoff

Framdriftsplan

Publisert: 10.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Hjemmeanlegg. Foto.  En framdriftsplan skal gi oversikt over tilgjengelig tid, og det skal settes av tid til alle nødvendige aktiviteter. Som framdriftsplan bruker vi vanligvis en tabell, for eksempel i form av et Gantt-diagram.

Ved montering av lyd- og bildeanlegg i privatbolig er tidsbruken vanligvis nokså begrenset, og egne framdriftsplaner og eget Gantt-diagram er ikke nødvendig.

Enkelte kunder ønsker imidlertid større og mer avanserte anlegg som krever store tekniske og bygningsmessige inngrep. Du må da forholde deg til en plan som avhenger både av kundens ønsker og behov og av dine egne og andre involverte fagfolks gjøremål.