Fagstoff

Kartlegging av risiko

Publisert: 06.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sykkellås

Når vi kartlegger risikoen for at brann, tyveri, sykdom e.l. skal skje, går vi grundig gjennom alt som kan forårsake disse hendingene på arbeidsplassen.

Kartlegg risikoen

Husk bilbelteÅ bruke bilbelte er en rimelig måte å redusere risiko på
Fotograf: Espen Bratlie

Påbud om bruk av bilbelte er et resultat av krav om å redusere dødsfall og skader i bilulykker. De første bilene hadde verken bilbelte eller annet sikkerhetsutstyr. Skader og dødsfall økte da i takt med økningen i antall biler på veiene.

ScooterFarten kan fort bli høy, selv på en moped
Fotograf: Jack Mikrut

Når vi skal kartlegge privat risiko eller risikoen for bedriften vår, kan vi følge en enkel sjekkliste: Vi henter inn informasjon, vurderer sannsynligheten for og konsekvensene av at noe skjer, og beregner til slutt risikoen. 

1  Innhent informasjon

Informasjon om tidligere ulykker, nestenulykker, innbrudd, brann og oversvømmelse kan hentes inn fra rapporter om historiske hendinger og fra statistikker.

Politiet kan for eksempel hente inn data om organisert kriminalitet fra etterretningsrapporter. Ut fra disse rapportene kan politiet avverge innbrudd, blant annet ved at de på forhånd kjenner til internasjonale tyveribander på vei til Norge.

Dersom det er vanskelig å finne informasjon på nett eller i rapporter, kan vi sette oss sammen i en gruppe og bruke idémyldringsteknikker. Da forestiller vi oss det aller verste som kan skje bedriften, og lager en liste over alt som kan gå galt, og hvilke konsekvenser det kan ha. 

2  Vurder sannsynlighet og konsekvens

Når vi har laget en liste over risikoer, vurderer vi sannsynlighet og konsekvens. Hver grad av sannsynlighet og konsekvens gir vi en tallverdi.

Du kan for eksempel vurdere sannsynligheten for og konsekvensen av å velte med mopeden din:

Sannsynlighet Tallverdi
Liten sannsynlighet 1
Middels sannsynlighet 2
Stor sannsynlighet 3

 

Konsekvens Tallverdi
Liten konsekvens 1
Middels konsekvens 2
Stor konsekvens 3

 

Kanskje konkluderer du med at siden du er relativt fersk som mopedsjåfør, er sannsynligheten for å velte derfor «stor». Konsekvensen beregner du til «middels» fordi du har bestemt deg for alltid å holde lav fart. 

3  Beregn risiko

Når du har satt opp en slik tabell over sannsynlighet og konsekvens, kan du beregne risikoen. Risiko kan vi se som resultatet av sannsynlighet multiplisert med konsekvens:

Risiko = sannsynlighet    konsekvens

Konsekvenser av og sannsynlighet for mopedveltKonsekvenser av og sannsynlighet for mopedvelt
Opphavsmann: Vegard Floor Søvik

Dersom du satte sannsynligheten for at du kan komme til å velte med mopeden, lik 3, og konsekvensen lik 2, er risikoen 3 2 = 6. Risikoen er med andre ord lik 6 på en skala fra 1 til 9.

Når du har gjort dette, ser du lett hvilke risikoer du må sette inn tiltak for å unngå. Videre ser du hvilke risikoer som har liten konsekvens og liten sannsynlighet, og som du derfor ikke trenger gjøre noe med.

På denne måten kan du vurdere alle typer risiko: risikoen for å bli syk eller skadd, tape penger eller omdømme, miste gjenstander eller få ødelagt verdier.

Les mer om risikoanalyser

Ikke alle risikoanalyser er så enkle som den vi har sett på i dette eksemplet. Det holder ikke bare med matematisk utregning av
3 • 2 = 6 for mer kompliserte og større oppgaver. Tankegangen er lik, men i hvilken grad faktorene påvirker hverandre, varierer fra tilfelle til tilfelle. Da kreves det mer komplekse beregninger.

skjul


Restrisiko

Når vi har gjort en vurdering av risiko og satt inn tiltak slik at risikoen blir så liten som mulig, er risikoen likevel ikke helt borte. Vi sier da at vi har en restrisiko.

Ta for eksempel et kraftig jordskjelv av en type som i gjennomsnitt bare skjer hvert 5000 år. Sist det kom et slikt jordskjelv, var for 2500 år siden. Selv om konsekvensene er katastrofale, er det ingen vits i å gå rundt og beskytte seg hele tida. Men det finnes tross alt en risiko som det må lages beredskapsplaner for, dersom jordskjelvet likevel skulle komme i din levetid.

Arbeider du som vekter, er risikoen for tyveri noe du må ta på alvor. Til tross for at bedriften du vokter, har installert alarmer og kameraovervåking, driver holdningskampanjer for de ansatte og har satt i verk alle tiltak som er vurdert nødvendige, kan en tyv likevel klare å gjøre innbrudd og stjele verdier.

Vi bør derfor alltid ha beredskapsplaner for restrisiko.

Ved tyveri kan en enkel beredskapsplan være slik:
  1. Meld fra til ledelsen hvis du oppdager at noe er borte.
  2. Ikke ødelegg eventuelle spor for politiet.
  3. Prøv å registrere nøyaktig hva som er tatt.
  4. Meld alle tyverier til politiet.

 Du kan lese mer om beredskapsplaner her: Beredskapsplaner 

Relatert innhold

Generelt