Fagstoff

Hva er risiko?

Publisert: 06.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sykkellås

Dersom du skal krysse en isbre, lønner det seg å gå i tau sammen med venner og en brefører. Da reduserer du risikoen for å falle ned i en bresprekk.

Hva er risiko?

Hus. Foto.Enkelte norske hus er plassert svært utsatt. Dette huset står på Vestvågøy i Lofoten. 
Bor du i et lite hus nederst i en bratt fjellside, er det en risiko for at snøskred kan skade huset. Bor du derimot i et lite hus på en flat øy, er ikke snøskred noen risiko.

Jente på sykkel. Foto.I trafikken oppstår det ofte farlige og risikable situasjoner. 
Oppgave
Lag en tabell som viser sannsynligheten for å bli frastjålet mobilen, og hvordan du vurderer konsekvensene av et slikt tap.

Risiko er et sentralt begrep for å forstå sikkerhet. Risiko uttrykker to ting:

  • hvor sannsynlig det er at en uønsket hending inntreffer
  • hvilke konsekvenser den uønskede hendingen kan få

La oss tenke oss at du har fått sommerjobb på det lokale hotellet. Plutselig en dag uteblir du fra jobben, uten å ha søkt om fri på forhånd eller ha meldt fra om sykdom. Dette gjentar seg flere ganger i løpet av et par uker.

Hvor sannsynlig er det da at du mister sommerjobben? Antakelig svært sannsynlig. Hvilke konsekvenser vil det ha? Jo, du går glipp av lønn, arbeidserfaring og en god attest.

Vi kan derfor si at risikoen ved å skulke jobben flere ganger er høy, i hvert fall om du ønsker en framtidig yrkeskarriere. 

Risiko og sikkerhet

Risiko er på mange måter det motsatte av sikkerhet. Risiko er det usikre – det som kan skje, og som vi frykter. Sikkerhet har vi når vi har vurdert risikoen og satt i verk tiltak for å unngå den. 

Eksempel

Hva er risikoen for å bli skadd hvis du løper barbeint i fjellet? For å svare på det kan vi først prøve å dele opp risikoen.

Barbeint. Foto.  
Å løpe barbeint kan gi kutt under foten hvis du trår på en skarp stein. Da må du først vurdere hvor sannsynlig det er at det finnes skarpe steiner der du skal løpe.

Spørsmål du kan stille Svar
Er det bratt? Se på et kart.
Hvilken type underlag? Hvor i landet, hvor høyt over havet?
Er det ujevnt? Befaring, hvor langt kan jeg gjøre steget?


Vi konkluderer med at underlaget består av fjell, stein og skogbunn om hverandre. Det er både bratt og ujevnt. Hvis vi tenker oss at vi løper fort på dette underlaget i en time, hvor stor er sannsynligheten for at vi treffer en skarp stein?

Liten sannsynlighet Middels sannsynlighet Stor sannsynlighet


Dersom vi finner ut at sannsynligheten er stor, har vi en risiko vi må gjøre noe med.

Konsekvensene av en slik skade kan vi rangere på samme måte:

Skramme mindre enn 1 cm dypt
Lite kutt mindre enn 3 cm dypt
Dypt kutt mer enn 3 cm dypt


Vi kan dele inn konsekvensene i tre nivåer, slik vi gjorde med sannsynligheten:

Liten konsekvens Middels konsekvens Stor konsekvens


Dersom vi løper fort i et ujevnt terreng, kan det tenkes at vi treffer underlaget hardt og får dype kutt. Når hendingen både har stor sannsynlighet og konsekvensen er stor, er risikoen derfor så stor at vi må gjøre noe for å unngå skade.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt