Fagstoff

Trusler og verdier

Publisert: 06.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Illustrasjon for internettsikkerhet.

Hvilke trusler står vi overfor på en arbeidsplass eller i hjemmet vårt? Er vi godt nok sikret mot innbrudd eller brann? Og hvilke verdier er det viktig å beskytte?

FlomNorske daler opplever flom med jevne mellomrom. Bildet er fra Gudbrandsdalen i 2011. Konsekvensene for dem som bor der, kan bli store
Fotograf: Håkon Mosvold Larsen

SopranosSopranos i Norge? Organisert kriminalitet styres nærmest som en bedrift. Noen er eksperter på sprengstoff, noen på våpen, noen på kjøretøy og noen på økonomi. I Europa er det mange slike kriminelle nettverk. De driver med narkotika, prostitusjon, smugling, ran av banker og verditransporter, kidnapping, utpressing osv.
Fotograf: Anthony Nesta
 
Blir du fristet?
Hva ville du gjort hvis du ble tilbudt to månedslønner for å levere ut en alarmkode til en dør på jobben din?
Du tror kanskje ikke det er så farlig, fordi den aktuelle døra ikke er viktig. Det du kanskje ikke vet, er at en annen kollega også har solgt koden til selve ytterdøra!

Tenk over
Hvordan tror du oppskriften på Coca-Cola oppbevares?

SjåførEn yrkessjåfør har ofte ansvar for store verdier når han er på jobb
Fotograf: Torbjørn Tandberg

Tenk over
Tyveri av pc er mye mer kostbart enn det en ny pc koster. Alt arbeidet som ligger på pc-en, må nemlig gjøres om igjen dersom du ikke har tatt sikkerhetskopi.

Trusler

En bedrift kan stå overfor mange ulike trusler. Noen av dem er svært alvorlige, andre mindre alvorlige.

Tenk deg at du arbeider som logistikkmedarbeider på et lager. Lageret ditt inneholder kostbart IT-utstyr, men også til dels farlige kjemikalier. Dere er om lag 20 ansatte. Her er noen av truslene bedriften kan stå overfor:

 • Kriminalitet: Ansatte eller utenforstående stjeler lagervarer til egen bruk eller videresalg.
 • Skader og uhell: Ansatte utsettes for arbeidsulykker i forbindelse med truckkjøring eller lasting og lossing av varer.
 • Miljøskader: Farlige kjemikalier lekker fra lageret og skader nærmiljøet.
 • Sykdom: En influensaepidemi gjør 50 % av de ansatte syke samtidig.
 • Driftsproblemer: IKT-systemet som lageret bruker til å kjøre ut ordrebekreftelser, plukk- og pakklister, fakturaer og lagerrapporter, krasjer.

Det er altså mange typer trusler vi står overfor når vi arbeider i en bedrift. Derfor er det viktig å tenke gjennom hvilke verdier som er utsatt for de største truslene, og hvem og hva som utgjør trusselen mot hver enkelt verdi.

Eksempel: Uærlige medarbeidere

Av og til er det dessverre bedriftens egne ansatte som utgjør en trussel. Underslag av penger og nasking fra kontorer og fabrikker er en stor utfordring for mange virksomheter. Til og med noe så vanlig som å ta med penn og papir hjem fra jobben regnes for stjeling. Du risikerer faktisk å bli oppsagt.

Å kunne stole på de ansatte er ekstra viktig for høyteknologiske bedrifter. Tenk om resultatet av ti års forskning i et medisinsk konsern blir solgt til en konkurrent? Eller at designen på den nye mobiltelefonen til en av de største produsentene blir kopiert før mobilen lanseres? De økonomiske konsekvensene for virksomheten kan bli enorme.

Les mer om sikkerhetsregler

Mange bedrifter har spesielle regler for å sikre at informasjon eller varer ikke forsvinner fra bedriften gjennom de ansatte. I enkelte bedrifter får de ansatte bare tilgang til informasjon som er relevant for jobben de skal gjøre. Noen skal bare designe knappene på den nye telefonen, andre ansatte designer baksiden, osv. I enkelte sikkerhetsklarerte bedrifter har ektefolk, samboere eller kjærester ikke adgang til å arbeide sammen. Hvis kollegaer blir kjærester eller gifter seg, må en av dem derfor slutte fordi to personer lettere får overblikk over virksomheten og kan utnytte eventuelle svakheter. Lojaliteten som de to har til hverandre, er ofte større enn til bedriften.

skjul


Vi kaller det risikoanalyse når vi ser på de enkelte trusler og vurderer og rangerer dem mot hverandre. Risiko kan du lese mer om her: Risiko og her: Kartlegging av risiko.

Verdier

Verdiene i en bedrift avhenger av hva bedriften lager og selger. De ansatte utgjør ofte en stor del av verdiene i form av sine kunnskaper.

 • I yrker som advokat, regnskapsfører og ingeniør er det de ansattes kunnskap som utgjør verdiene.
 • I et apotek utgjør varelageret en stor del av verdiene. I en fiskekakefabrikk vil – i tillegg til oppskriften – råvarer og maskiner utgjøre mye av verdiene.
 • For en bonde er kornåkeren av stor verdi.
 • For en yrkessjåfør er lastebilen svært verdifull.

Å sikre disse verdiene vil si å beskytte dem mot uønskede eller uforutsette hendinger som brann, tyveri eller sabotasje.

Ser vi på «verdilista» ovenfor, kan vi konkret beskytte verdiene ved for eksempel

 • å sikre de ansattes pc-er
 • å passe på at vinduer og dører ikke kan ødelegges slik at medisiner blir stjålet eller ødelagt
 • å oppbevare fiskekakeoppskriften på et trygt sted og installere brannvarsler i fabrikken
 • å vanne kornåkeren
 • å forsikre lastebilen og sørge for at den gjennomgår jevnlig service