Fagstoff

Sikkerhet

Publisert: 06.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Sykkellås

Begrepet sikkerhet bruker vi ofte uten helt å tenke over det: Vi pakker reserveskitupp i sekken når vi skal på skitur på fjellet, vi bruker hjelm når vi sykler, og vi installerer antivirusprogrammer på pc-en – «for sikkerhets skyld».

 RustningMiddelalderens riddere brukte rustning for å redusere risikoen for å bli skadd i kamp. Alt på den tida tenkte en altså på sikkerhet
Fotograf: Corbis
 

Lenker 

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 

Sikkerhet i NordsjøenArbeider du på sjøen, står sikkerheten alltid i fokus
Fotograf: Roger Hardy
 

Kjenner du disse ordene:

Sikkerhet har alltid med mennesker å gjøre. Vi ønsker å føle oss trygge i hjemmet vårt, på skolen, på arbeidsplassen og når vi er ute på reise. Men for at vi skal kunne føle oss trygge, må vi vurdere hvilke trusler som omgir oss, hvor stor risiko de utgjør, og hva vi eventuelt kan gjøre for å avverge uhell eller kriminalitet.

Sikkerhetsreflekser

Vi mennesker reagerer ofte «automatisk» når vi står overfor en fare:

 • Vi trekker hånda raskt til oss når vi kjenner sterk varme.
 • Kroppen fryser og rister dersom det blir svært kaldt.
 • Blir vi plutselig skremt, vil kroppen reagere spontant. Det produseres adrenalin, du kjenner kanskje at håret reiser seg i nakken, og pulsen stiger for å gjøre musklene klare til å flykte.

I tillegg til disse biologiske reaksjonene – ofte kalt automatiske reflekser – tar vi selv initiativ til å sikre oss og eiendelene våre. For sikkerhets skyld monterer vi alarm i boligen vår, kjører forsiktig på glatte veier og bruker hjelm når vi sykler.  

Hva er sikkerhet?

Tenk deg at du skal gå ned en bratt kjellertrapp. Et stygt fall i den trappa kan i verste fall være dødelig. Dersom du holder deg fast i rekkverket, reduserer du risikoen for å falle. Du sikrer deg mot et fall. Sikkerhet sier derfor noe om hvilke hendinger du ikke ønsker skal skje.

Sikkerhet kan også forklares med å ha kontroll på risikoen. Du kan lese mer om risiko her: Risiko.  

Sikkerhet i arbeidslivet

Jobber du på en oljeplattform offshore, er sikkerhet alltid i fokus. Går du i en trapp på plattformen, skal du holde i rekkverket, ellers er det brudd på sikkerhetsreglene. Du må også ha på deg hjelm og annet sikkerhetsutstyr – alt for å redusere risikoen for uhell og skader.

Arbeider du på et større lager med logistikk av varer, er det ofte strenge regler for bruk av vernesko og hjelm. Skal du kjøre truck på lageret, må du i tillegg ha opplæring slik at ulykker ikke skjer når du skal hente ned paller med varer fra øverste hylle. 

Sikkerhet som yrke

Arbeider du som vekter, er ikke sikkerhet bare noe du må huske på i tillegg til arbeidsoppgavene dine. Sikkerhet er selve målet med arbeidet du gjør. Kanskje skal du passe på at det ikke oppstår trengsel og skader i forbindelse med en større rockekonsert, eller du skal overvåke butikkene i et kjøpesenter for å hindre tyverier.

De som arbeider som IKT-servicemedarbeidere, har ofte et spesielt ansvar for bedriftens datasikkerhet. Det gjelder både fysisk sikring av servere og sikring av data mot virus, industrispionasje o.l. 

Sikkerhetsanalyse

Når vi skal vurdere sikkerheten ved en situasjon eller i en bygning, må vi analysere den før vi setter i verk tiltak. Hvor mye tid vi bruker på en slik analyse, avhenger helt av situasjonen.

Skal vi for eksempel kjøre moped for første gang, bestemmer vi oss for å starte forsiktig fordi vi verken ønsker å skade oss selv eller mopeden. Vi har kanskje opplevd at en kamerat er blitt skadd i en mopedulykke, og derfor vet vi at det kan lønne seg å ta det med ro i begynnelsen. Den vurderingen bruker du ikke lang tid på å gjøre.

På samme måte finner du raskt ut at dersom du skal holde uvedkommende ute fra huset ditt, hjelper det å sette inn en solid dør. Videre kan du sette lås på døra som bare du selv har nøkkel til. Da har du sikret huset ditt på en effektiv måte.

Skal du derimot lage en sikkerhetsplan for hele virksomheten din, må du bruke mye tid på å kartlegge hvilke trusler dere står overfor. Du kan for eksempel stille disse spørsmålene:

 • Hvilke verdier vil tyver være interessert i?
 • Ligger bedriften i et område med flomfare?
 • Har vi sikkerhetskopi av IKT-systemet vårt?
 • Har vi farlige kjemikalier som kan true miljøet dersom vi ikke passer godt nok på?

Under temaet sikkerhet skal vi lære mer om trusler, risikovurderinger, forebyggende sikkerhetsløsninger og beredskapsplaner. Vi må nemlig kjenne til hvordan vi kan vurdere de truslene vi står overfor, og hvordan vi kan beregne risikoen som et resultat av sannsynligheten for at noe skjer, og konsekvensen av det dersom det skjer.

 

Relatert innhold