Fagstoff

Tekniske sikkerhetstiltak – brannsikring

Publisert: 04.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Brannvesen

Altfor mange mennesker mister årlig livet i brann her i landet. I tillegg til tap av menneskeliv forårsaker brannene materielle skader for milliardbeløp hvert år.

 


Husk røykvarslerens dag 1. desember.

Branntrekanten.Branntrekanten
Opphavsmann: Teknisk Industrivern AS
 
Vann er det vanligste slokkingsmidlet ved brann. Hva gjør vannet med brannen? Er vann effektivt mot kokende olje?

Hva bør du tenke på når du tenner et bål i friluft?Hva bør du tenke på når du tenner et bål i friluft?
Fotograf: Torbjørn Tandberg

Brannslukkingsapparater Brannslokkingsapparater bør sjekkes regelmessig
Fotograf: Terje Bendiksby

Lenker

Brannsikring

En brann kan ha mye større konsekvenser enn det et innbrudd har. Det aller viktigste vi ønsker å sikre mot brann, er liv og helse.

I Norge brenner hus og hjem relativt ofte sammenliknet med andre land.

Les mer om branner i Norge

Vi bor langt mot nord, der det er så kaldt og mørkt at vi må fyre mye både med strøm og ved. Vi bruker også mye lys. Boligene våre er oftest bygd i lett brennbart materiale – tre og tømmer. (Lenger sør i Europa er husene gjerne bygd i mur.) Nordmenn elsker også å pynte med masse brennbar pynt og stearinlys, og i tillegg har vi mange elektriske apparater som batterilader, mikrobølgeovn, tv, stereo, symaskin, strykejern, vifteovn osv. Slike elektriske apparater er årsak til de fleste branner. I riktig gamle dager var vekternes oppgave blant annet å gå rundt i byene og forebygge brann. Branntilløp ble derfor ofte oppdaget tidlig av disse vekterne.

skjul

Myndighetene i Norge har laget en del lover for å beskytte mennesker og eiendom mot brann. Lovverket krever for eksempel at eieren sikrer eiendommen med et brannvarslingsanlegg.


Myndighetene i Norge har laget en del lover for å beskytte mennesker og eiendom mot brann. Lovverket krever for eksempel at eieren sikrer eiendommen med et brannvarslingsanlegg.

Overnattingssteder har ekstra strenge regler om brannvern. Blant annet skal det gås brannrunder i bygget om natta når folk sover.

Ligger det en butikk i første etasje i en bygård med leiligheter over, skal det være alarmanlegg som varsler i leilighetene dersom det begynner å brenne i butikken under.

Det kreves også rømningsveier. Alle lokaler skal ha alternative rømningsveier.

Brannklasser

Bedriftene blir delt inn i ulike brannklasser (1–5) alt etter hvor mange mennesker som er i lokalene, hvor mange etasjer bygningen har, hva slags virksomhet som drives der, type produkter osv.

Hver brannklasse har sine egne krav til brannsikkerhet. Jo høyere brannklasse, desto flere krav.

Brannteori

Tre forutsetninger må til for å starte en brann:

  • brennbart materiale
  • oksygen
  • temperatur

Du har sikkert tent et bål. Fyrstikkas friksjon mot fyrstikkesken skaper da en temperatur som blir høy nok til å antenne papiret, bjørkenevra eller veden. Oksygen er som kjent en del av lufta rundt oss.

Dersom du tenner en fyrstikk, snur et glass opp ned og deretter senker glasset over fyrstikka, vil flammen raskt bruke opp oksygenet i lufta i glasset og slokne. Flammen blir kvalt. Det er det samme som skjer når vi slokker en brann med et pulverapparat. Pulveret legger seg over de brennende materialene og hindrer at oksygen kommer til.