Fagstoff

Sikkerhetstiltak – en introduksjon

Publisert: 04.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Gjerde med piggtråd

Sikkerhet er viktig både på arbeidsplassen og i hjemmet. Her skal vi se nærmere på hvilke tiltak vi kan gjøre for å hindre blant annet innbrudd, brann og sabotasje.

Hva er et sikkerhetstiltak?

Dersom du nettopp har kjøpt deg en ny moped, ønsker du ikke at den skal bli stjålet. Du monterer derfor en solid lås på mopeden. Da har du satt i verk et enkelt sikkerhetstiltak. 

Hva ønsker vi å oppnå med sikkerhetstiltak?

Sikkerhetstiltak er det vi gjør av praktiske ting for å sikre oss mot uønskede hendinger som tyveri, sabotasje, naturkatastrofer, brann o.l. Målet er å hindre eller i hvert fall begrense uønskede hendinger.

Typer sikkerhetstiltak

Vi har flere ulike typer sikkerhetstiltak. De kan deles inn i

  • fysiske sikkerhetstiltak (låser, dører, gjerder o.l.)
  • tekniske sikkerhetstiltak (brannvarsler, røykdetektor, kameraovervåking o.l.)
  • administrative tiltak (sikkerhetsopplæring av ansatte, brannøvinger o.l.)

De fleste bedrifter ønsker å kombinere de tre typene tiltak for å oppnå så god total sikkerhet som mulig.

Sikkerhet på arbeidsplassen og i hjemmet

Dersom du noen gang har arbeidet i en butikk, er du kanskje vant med å tenke sikkerhet. Mange større butikker har installert tyverisikring som utløser en alarm dersom tyverimerkingen av varen ikke er fjernet eller deaktivert av kassapersonalet før kunden forlater butikken med varen. I tillegg har butikkene ofte kameraovervåking av lokalene, dessuten vektere som patruljerer området.

Som daglig bruker av pc til skolearbeid og fritidssysler er du sikkert også kjent med at virusprogrammer kan true sikkerheten til pc-en din. For å unngå den slags problemer installerer du ofte antivirusprogrammer. Hensikten med disse programmene er å unngå – eller begrense – skader på pc-en, programvaren og filene du har lagret. Tar du sikte på å bli IKT-servicemedarbeider, vil IKT-sikkerhet bli enda viktigere for deg.


 

Relatert innhold

Generelt