Fagstoff

Kildehenvisninger

Publisert: 09.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Oppgave
Bruk en søkeside og søk etter «riktige kildehenvisninger». Hva finner du av informasjon om dette for elever i videregående skole?

Kilder

I mange tilfeller skal du bruke informasjonen du finner, til å gjengi den i andre sammenhenger, for eksempel på en egen nettside eller i oppgavebesvarelser mens du går på skolen. Da er det viktig at du er nøye med å oppgi kildene for informasjonen korrekt.

Kildehenvisninger til informasjon du finner på Internett, følger de samme reglene som kildehenvisninger til andre skrevne og trykte tekster. Det vil si

  • navnet på forfatteren
  • dato eller årstall for når informasjonen ble publisert
  • navnet på publikasjonen
  • navnet på utgiveren

For eksempel slik:

Ottesen, Lars (2009): Service og samferdsel Vg1, Fagbokforlaget.

Legg merke til at vi skriver årstallet i parentes, mens navnet på publikasjonen står i kursivskrift.

For informasjon som du finner på Internett, skriver du kildehenvisningen på samme måte, men i tillegg tar du med web-adressen til nettsiden.

Eksemplet nedenfor viser en kildehenvisning til den siden du leser nå:

Jansen, Arne (2011): Kildehenvisninger, NDLA
http://ndla.no/nb/node/88929. Lastet ned 21.9.2012

Å vise til informasjonskilden som du finner på nettet, er ikke alltid så lett. Det finnes kanskje ikke opplysninger om hvem som har skrevet informasjonen, eller når den ble skrevet. Det kan også hende at informasjonen i utgangspunktet er kopiert fra en annen kilde uten at det er oppgitt.

I slike tilfeller må du oppgi den informasjonen du har tilgjengelig, for eksempel slik:

Ukjent (Ukjent): Kildehenvisninger, NDLA
http://ndla.no/nb/node/88929. Lastet ned 21.9.2012

Du kan lese mer om riktig kildebruk her: Digital kompetanse - kildehenvisning

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Kjernestoff