Fagstoff

Søkestrenger

Publisert: 09.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Søking på Internett

I tillegg til å finne informasjon på Internett bør du også kunne bruke søkefunksjoner i dokumenter, i programmer og i filsystemet.

Det du skriver inn i søkefeltet på en nettside eller i et program, kalles søkestreng.

De fleste søkeverktøy følger en standard som kan gjøre søket mer presist. Fordelen med det er at du får færre og bedre resultater av søket. Dermed slipper du å lete gjennom mye unødvendig informasjon for å finne det du er ute etter.

Anførselstegn (")

Når du skal søke etter en tekst som består av flere ord, kan du skrive søkeordene i anførselstegn. Da leter søkeverktøyet bare etter treff som stemmer med hele uttrykket.

Eksempel: Søkestrengen «"service og samferdsel Vg1"» finner resultater som inneholder hele teksten mellom anførselstegnene.

Pluss- og minustegn (+/-)

Hvis du vil finne flere ord, men ikke nødvendigvis i en bestemt rekkefølge, kan du bruke plusstegn.

Eksempel: Søkestrengen «service + samferdsel» finner treff som inneholder både ordet «service» og ordet «samferdsel», men de trenger ikke stå sammen eller i den rekkefølgen.

Skal du finne et ord, men ikke et annet, kan du bruke minustegn.

Eksempel: Søkestrengen «service – samferdsel» finner treff som inneholder ordet service, men ikke ordet samferdsel.

Jokertegn (*/?)

Jokertegn er tegn som brukes for å erstatte en del av et ord i en søkestreng. Vi har to jokertegn: * og ?.

* brukes for å erstatte et helt ord eller uttrykk eller deler av det.

Eksempel: Søkestrengen «samf*» finner resultater som inneholder ord som begynner med samf: samferdsel, samfunn, samfunnshus osv.

? brukes for å erstatte en enkelt bokstav i et ord.

Eksempel: Søkestrengen «?jære» finner resultater som inneholder ordene kjære og tjære, men ikke skjære, for det er en bokstav mer.

Alle søkeverktøy er ikke like avanserte, så du bør undersøke hvilke muligheter du har på det enkelte nettsted.