Fagstoff

Betydningen av god informasjon

Publisert: 10.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017

InformasjonHar du opplevd at informasjon du har funnet på nettet, har vært feilaktig? 
Spørsmål

 1. Hva mener vi med informasjon av god kvalitet?
 2. Kan du gi eksempel på en situasjon der foreldet informasjon kan skape problemer?

Rafting i SjoaRafting i Sjoa. Hvor viktig er det at opplysninger om vannføringen i denne elva er oppdatert når du skal bestemme om du vil rafte i dag eller ikke?  

Informasjon på PC-skjerm

Det finnes mange definisjoner og forklaringer på hva informasjon er, men vi skal begrense oss til informasjon som gir oss mulighet til å gjøre et valg eller ta en beslutning.

Siden informasjon er utgangspunktet for både små og store avgjørelser, er alle virksomheter avhengige av god og oppdatert informasjon. Du må derfor kunne vurdere kvaliteten på den informasjonen du finner. 

Informasjonskvalitet

Virksomheter risikerer å tape penger eller få et dårlig rykte hvis de baserer seg på feilaktig informasjon. Tilgang til informasjon som vi kan stole på, er blitt så viktig for alle slags virksomheter at kvalitetssikring av informasjon er et eget fagområde.

Det er særlig Internett som har skapt et slikt behov. En av de store fordelene med Internett er at alle kan legge ut informasjon på en enkel måte. Det gjør at vi har rask tilgang på informasjon om nesten alt. Men enkel publisering av informasjon skaper også en del problemer:

 • Det er ikke alltid noen kontrollerer at informasjonen er korrekt.
 • Det kan være vanskelig å skille mellom meninger og fakta.
 • Foreldet informasjon blir ikke oppdatert eller fjernet.

I trykte bøker er det en redaktør og et forlag som har ansvaret for å kontrollere informasjonen som blir publisert. Men når det gjelder informasjonen vi finner på nettet, er det gjerne den som skal bruke informasjonen, som selv må ta ansvaret for å kontrollere kvaliteten.

Det er ikke alltid så lett å vite hva vi mener med kvalitet, men vi kan si at informasjonen har god kvalitet hvis den er korrekt, nøytral og oppdatert.

En annen måte å måle informasjonskvalitet på er å kontrollere at du har riktig informasjon til riktig tid. 

Informasjonsalder

Et av kriteriene for god informasjon er altså at den er oppdatert. Et problem med Internett er at ingen er ansvarlig for at informasjonen blir oppdatert eller fjernet når den er foreldet.

Foreldet informasjon kan føre til mye irritasjon og ekstra arbeid. Et viktig kvalitetskriterium for informasjon på Internett er derfor at den er datert slik at du selv har mulighet til å vurdere om den er foreldet.

I tillegg til å sørge for at informasjonen du henter fra Internett er riktig og oppdatert, må du også tenke på den informasjonen du selv eventuelt publiserer på Internett. Hvis du publiserer uriktig informasjon eller glemmer å fjerne eller oppdatere informasjon som du har lagt ut på nettet, kan du skape problemer både for deg selv og andre. Husk at rykter og vandrehistorier lever lenge på nettet. 

Informasjon i arbeidslivet

Tilgang til riktig og oppdatert informasjon er viktig i alle yrker. Her er noen eksempler:

 • En salgs- eller butikkmedarbeider må ha riktig og oppdatert informasjon om produkter og tjenester for å kunne svare på spørsmål fra kunder.
 • En reiselivsmedarbeider må ha riktig og oppdatert informasjon om destinasjoner, hoteller og forsinkelser for å kunne gi anbefalinger eller hjelpe reisende på andre måter.
 • En yrkessjåfør må ha riktig og oppdatert informasjon om stengte veier og trafikksituasjonen for å kunne velge korrekt rute.
 • En IKT-servicemedarbeider må ha riktig og oppdatert informasjon om maskiner og programmer for å kunne rette feil og løse dataproblemer.

Tenk over

 1. Hva kan bli konsekvensene dersom en reiselivsmedarbeider anbefaler et hotell basert på en omtale han eller hun har lest på Internett, uten å sjekke hvem som har skrevet omtalen, eller hvor gammel informasjonen er?
 2. Hvordan reagerer du hvis du spør en ansatt i en butikk om et produkt du er interessert i, og vedkommende ikke kan svare eller gir deg informasjon som viser seg å være feil?
 3. Hvilke problemer kan det føre til hvis et buss-selskap endrer rutetidene, men glemmer å oppdatere nettsidene med de nye tidene?
Oppgaver

Praktisk stoff

Generelt