Oppgave: Drøfte

Kan en innvandrer lede Norge rundt?

Publisert: 09.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Tid

1–2 timer

 

Vanskegrad

Middels

 

Egenvurdering

– Har du begrunnet standpunktene dine skikkelig?

 

 

Lytt til innslaget fra programmet Mediemenerne (NRK 2003)

Oppgave 1

Lag et referat av samtalen mellom programlederen og høgskolelektor Henrik Færevåg.

Oppgave 2

Dette programmet ble laget i 2003. Har innvandrernes plass i media endret seg siden da? Hvordan? Hvorfor?

Oppgave 3

Lytt til debatten. Hvem av debattdeltagerne er du mest enig med? Hvorfor?

Relatert innhold

Teoretisk stoff