Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver

Publisert: 09.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

mediehverdag  

Tidsbruk

1–2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

Ressurser

Skriv inn søkeord ”minnegrupper” i Google og studer nærmere noen av de gruppene som kommer opp.

 

Egenvurdering

– Har du studert form og innhold i ulike minnegrupper på Facebook før du svarte på spørsmålene?

 

Minnemarkering for massakeren på Utøya 

Oppgaver

  1. Hva kan årsakene være til at avdøde får flere medlemmer i minnegruppen på Facebook enn de hadde på vennelista?
  2. Hvorfor tror du noen velger å dele sorg på Facebook der også fremmede kan lese det som skrives, og se på bilder av avdøde?
  3. Hvordan brukes Facebook, og andre sosiale medier, i sorgarbeidet etter terrorangrepene 22. juli?
  4. Tenk over din egen bruk av Facebook og andre sosiale medier. Hvor stor del av livet ditt lever du på Facebook?
  5. Har du delt sorg med andre på Facebook? Hvis ja, fortell litt om erfaringene rundt det. Hvis nei, kunne du gjort det? Si noe om hvorfor, hvorfor ikke?
  6. Er du enig eller uenig i denne påstanden: ”Det at man deler sorgen og minnes på sosiale medier, er ikke lenger noe som er uvanlig, man kan kanskje heller si at det er uvanlig om man ikke gjør det.”
Relatert innhold

Generelt