Fagstoff

Stigmatisering eller fakta?

Publisert: 10.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

mediehverdag  

Huskelappen

Mediene har ansvar for å fortelle om det som skjer i samfunnet.

 

Overskrifter og introer er ofte spisset – de formidler det journalisten mener er viktigst i saken.

 

I et demokrati har mediene et spesielt ansvar for ikke å stigmatisere bestemte samfunnsgrupper.

 

Ressurser

Klikk for å se intervju med Amal AdenKlikk for å se intervju 

Amal Aden er kritisk til medienes omtale av mennesker med minoritetsbakgrunn.

 

Sveinung Sponheim og Hanne Kristin Rohde la fram rapporten på vegne av Oslo politikammer.Sveinung Sponheim og Hanne Kristin Rohde la fram rapporten på vegne av Oslo politikammer.

 

Innslaget i Dagsrevyen baserte seg på Oslo-politiets rapport i mai 2011: "Voldtekt i den globale byen".

 

Aftenposten følger saken opp i november: 45 av 48 voldtektsmistenkte av utenlandsk opprinnelse 

 

Kvinne som går alene  

Maren Sæbo, redaktør i Verdensmagasinet:

 

Deres seksualitet, våre kvinner 

 

Hittil i år har politiet i Oslo mottatt ca. 50 anmeldelser av overfallsvoldtekter. Sakene har fått stor oppmerksomhet i media. Mange er naturlig nok opptatt av hvilke tiltak som bør settes inn for å hindre at unge jenter får livet sitt ødelagt på denne måten.

Asylsøkere i fokus

Flere medier har overskrifter som gir uttrykk for at det er asylsøkere som har ansvaret for overfallsvoldtektene.

Fabian Stang vil ikke la alle asylsøkere gå fritt

- Vi må fire litt på prinsippene for å beskytte jentene våre, sier ordføreren. (VG Nett 29. oktober 2011)

Dette lærer asylsøkerne om voldtekt

Asylsøkere i Stavanger lærer norske verdier. Planlegger kurs for asylsøkere i hele landet. (Aftenposten 2. november 2011)

Asylsøker siktes for tre voldtekter

En 19 år gammel asylsøker fra Spania er siktet for to overfallsvoldtekter i Baneheia på forsommeren, og en voldtekt ved Otra. Mannens dna-profil knyttes direkte til overgrepene i Baneheia. (Fædrelandsvennen 3. november 2011)

Direktøren for UDI, Ida Børresen, advarer nå om at slike medieoppslag er med på å stigmatisere alle asylsøkere som potensielle voldtektsmenn.

– At flertallet av gjerningspersonene beskrives som ikke-nordiske, betyr ikke at de er asylsøkere. I det hele tatt er det en tendens til å snakke om asylsøkere og kriminelle i samme åndedrett. Det er veldig bekymringsfullt, sier Børresen til VG.

Medienes informasjonsansvar

En viktig side av medienes samfunnsansvar er å formidle fakta, også når det gjelder forhold som det er ubehagelig å snakke om. Redaktører og journalister hevder at deres dekning av voldtektssakene er basert på opplysninger fra politiet og på utsagn som politikere og fagpersoner kommer med i den debatten som nå pågår.

Overskrifter som selger

Det er imidlertid mange måter å formulere et budskap på. I avisoverskrifter og introduksjoner til nyhetssendinger på radio og TV er mediene opptatt av å fange mottakernes oppmerksomhet. Da er det viktig å spisse formuleringene slik at det oppsiktsvekkende i saken kommer tydelig fram.

De fleste som uttaler seg til media, viser til at saken har flere sider. Men moderate uttalelser er et dårlig blikkfang. Derfor er det lett for journalisten å utelate modererende informasjon, eller skyve den lengre bakover i nyhetsfortellingen. 

Oppgaver

Generelt