Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for læreropplegg

Segmenter og målgrupper

Her er et forslag til hvordan du kan jobbe med stoffet om segmenter og målgrupper. Generelt kan det være lurt å bruke mange eksempler fra aviser for å få innsikt i markeder som elevene kan øve seg på å segmentere. På den måten blir stoffet godt aktualisert for elevene.

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

Bruk lysbildeserien og snakk dere gjennom stoffet.

Bruk oppgaven Nyhetsdrypp som grunnlag for klassediskusjon. Hvilke markeder er det snakk om i disse artiklene, og hvordan kan de segmenteres?

La elevene gjøre oppgaven Glogg i vei!, slik at de får gått gjennom hele kapittelet og får jobbet seg gjennom alle begreper og forklaringer.

Når dette er gjort, kan hver enkelt elev gjøre quizen Segmenter og målgrupper: Test deg selv! og repetisjonsoppgavene i På’n igjen!.

2

Bruk diskusjonsoppgavene i Satt på spissen til å lære elevene begreper og få dem til å mene noe om segmenter og målgrupper. Kanskje noen av disse diskusjonene kan tas opp i en prøve senere, slik at elevene får testet evnen til å reflektere?

Fortsett med Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! i grupper, og la noen grupper presentere den skriftlige oppgaven muntlig for klassen – gjennom oppgaven Muntlig oppgave: Følg en bedrift!.

Husk at alle bør skrive i bloggen sin – gjør oppgaven Blogg i vei!. Del også klassen i grupper og la gruppene oppdatere Klassens wiki.