Fagstoff

Definisjoner og regnereglene for potenser - Oppsummering

Publisert: 28.10.2011, Oppdatert: 18.12.2013

Definisjoner

 

an = def a·a·a·...·an ganger              a-n = def 1an             a0 = def 1

 

Regneregler

 

             am·an=am+n                  aman=am-n    a·bn=an·bn      abn=anbn       anm=am·n

 

Definisjonene og regnereglene er svært viktige og må læres!
Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Generelt