Fagstoff

Radioreklame

Publisert: 02.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Reklamebyrået sidespaltebilde

 

Huskelappen

Radioreklame er betalt annonsering i kommersielle radiokanaler.

 

Budskapet presenteres gjennom samspill mellom ulike lydformer.

 

Radio er et flyktig medium. Språk og budskap må være enkelt og tydelig.

 

Reklamespotter gjentas ofte flere ganger i timen.

 

Radioreklame er ofte mer dagsaktuell enn annen reklame.

 

Ressurser

Radiolytting på 50-tallet

Fram til 1940 var det lov å sende reklame i NRK radio. Stemmene tilhørte gjerne kjente skuespillere eller artister.

 

 

Radioreklame for Persil fra 1930-åra (NRK).

 

 

 

DAB-radio

 

Moderne radioreklame

Verdens sterkeste mann (radioreklame) 

Å lytte på radioMange unge lytter på de kommersielle radiostasjonene P4 og Radio Norge. Nora Mellemstrand sier at det beste med radio er at man kan gjøre andre ting samtidig.

Kommersielle radiokanaler finansieres ved hjelp av reklame. Reklamebudskapet sniker seg inn i øret ditt mens du er opptatt med andre gjøremål, og gjentas gang etter gang.

Kurér om radioreklame (NRK radio)

Reklame i et flyktig medium

Radioreklame er betalt annonsering i kommersielle radiokanaler. Som oftest er det å lytte til radio en sekundæraktivitet. Vi hører på radio mens vi holder på med andre ting: når vi kjører bil, når vi tar bussen, når vi lager mat, når vi går på do, og når vi går til frisøren. Selv om de fleste ikke lytter så mye på radio, er vi ofte i situasjoner der vi blir eksponert for radioreklamen. Vi løpet jo ikke ut av frisørsalongen når reklameinnslagene kommer!

Et annet kjennetegn ved radioen er at den er et flyktig medium. Vi har ikke mulighet til å ”spole tilbake” for å få med oss budskapet en gang til. Derfor må språk og budskap i en radioreklame være enkelt og lettfattelig.

Om og om igjen

Mange potensielle kunder har en bestemt kommersiell radiokanal som de lytter til hver dag. Kommersielle kanaler sender gjerne reklameblokker tre til fire ganger per time. En reklameblokk består vanligvis av flere reklamespotter på 30 sekunder som følger etter hverandre.

På bussen til skolen rekker du derfor å høre det samme reklameinnslaget flere ganger. Gjentagelsen gjør at budskapet fester seg og styrer de valgene vi gjør som forbrukere. Når reklamespotten gjentas ofte, er det også større sjanse for å nå dem som bare lytter på radio i korte perioder i løpet av dagen.

Aktuell og nær

Lurer du på hvor du kan få kjøpt den siste iPaden? Radioreklame er enkel å lage, og annonsøren kan derfor være raskt ute med det nyeste. Det gjør også denne formen for reklame godt egnet til å annonsere for spesielle tilbud i nærmiljøet, noe lokalradioene vet å benytte seg av.

Lyden skaper bildet

Radioreklame skiller seg ut ved at annonsøren kun har mulighet til å bruke auditive virkemidler:

  • tale (monolog eller dialog)
  • miljølyd (kontentum)
  • effektlyd
  • musikk

Det aller viktigste er å ha en god idé. Enkle dramatiseringer og humor er mye brukt for å fange lytternes oppmerksomhet.