Fagstoff

"Biophilia": En grunnleggende interesse for natur og andre livsformer?

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Breiflabbskjelettet er en maske.Gutt med skjelett av breiflabb.
Fotograf: Magnus Reneflot
Mennesket har en naturlig, grunnleggende og medfødt interesse for arter og natur, som er menneskets ”egentlige hjem”. Intakt natur har gjerne en intuitiv betydning for mennesker.