Fagstoff

Koblingen mellom religioner og naturvern

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Kjørerein med fører, beltebil i bakgrunnen.Ulvejakt på Finnmarksvidda i 1949. Det er ofte konflikt mellom primærnæringer og rovdyr.
Fotograf: Sverre A. Børretzen
Mange av verdens religioner og urbefolkninger (inkludert det samiske folket) kan på litt ulike måter ha et nært forhold til naturen. Dette er forhold som ikke bør ignoreres. Kristendommen er for eksempel opptatt av "skaperverket" som noe det er etisk riktig å verne om. Religionen kan være en universell døråpner til naturvernarbeidet.