Fagstoff

Hensyn til framtidige generasjoner

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Malte indianere med pynt.Kamp for leveområder i Brasil.
Fotograf: Ueslei Marcelino
De fleste føler umiddelbart et moralsk ansvar for de slektene som kommer etter oss. Et mangfold av naturtyper og arter er en god gave å gi videre. Biomangfold betyr sikkerhet, valgmulighet, livskvalitet og mulighet til å oppleve autentisk natur. Framtidige generasjoner bør få de samme mulighetene som oss. Ny teknologi kan i framtiden gi uante muligheter til å utnytte naturen uten å gjøre skade.