Fagstoff

Alle arter har en egenverdi

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Salamander som kryper over en hindring.Liten salamander på vei til yngleplassen.
Fotograf: Ove Bergersen
Å tillegge en art egenverdi vil si å respektere artens rett til å eksistere og til å utfolde sitt livspotensial, uansett om arten er nyttig for oss eller ikke. Mange reagerer instinktivt mot for eksempel å fylle igjen de siste dammene hvor truede salamandere og øyenstikkere lever.