Fagstoff

Artsrikdommen utgjør en viktig reserve hvis miljøforholdene endres

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Frodig skog med begynnende høstfarger.Frodig edellauvskog med alm, hassel, lønn, ask, bjørk og eik.
Fotograf: Bjørn Rørslett
Dersom klimaendringene gir høyere temperaturer, kan granskogen forsvinne fra lavereliggende strøk i Sør-Norge. I stedet vil edelløvskog etablere seg, det vil si varmekjære treslag som eik, alm, lønn, lind og bøk. Dyre- og plantelivet i våre kommende skoger, vil hovedsakelig komme fra de små lommene av allerede eksisterende edelløvskog. Relativt raskt vil arter som er sjeldne i dag, overta og bli våre hverdagsarter. Den reparerende evnen naturen har, ligger i stor grad i artsmangfoldet.