Fagstoff

Rovdyr og parasitter regulerer bestandene av mange arter

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Elg på snødekt jorde.Elgen har ofte vanskelig for å finne mat om vinteren.
Fotograf: Roy Mangersnes
Hos hjortevilt kan fravær av store rovdyr gi så høy bestand at den «kollapser» på grunn av matmangel eller sykdom. I insektenes verden er det vist at snylteveps og rovinsekter regulerer bestander av plantespisende insekter. Uten reguleringsmekanismer ville mange arter med et enormt formeringspotensial vokst ukontrollert.