Fagstoff

Artsrikdom er viktig for jordsmonndannelse og for nedbrytningsprosesser i naturen

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Det kravler med mark.Kompost med meitemark.
Fotograf: Ove Bergersen
 Ett gram jord kan inneholde flere hundre millioner bakterier og opptil ti kilometer med levende sopphyfer. Et trillebårlass kompost kan inneholde et enormt mangfold av ulike organismer, som meitemark, midd, spretthaler, rundormer, hjuldyr, sopp og bakterier. Siden artene har ulike funksjoner, ulike enzymer og ulik evne til å omsette forskjellige stoffer, er de til sammen i stand til å bryte ned alle deler av døde dyr og planter. Dette er nødvendig for at næringsstoffene skal bli tilgjengelige på nytt i stoffkretsløpet.