Fagstoff

Nøkkelarter har betydning for mange andre arter

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Ugle som fyller ut reirhullet.Spurveugle i reirhull.
Fotograf: Kjell-Erik Moseid
Noen arter kalles nøkkelarter fordi de gir livsgrunnlag for mange andre arter. Et eksempel er osp, som er det viktigste treslaget når spettene skal hakke ut reirhull. Gamle spettehull benyttes deretter av andre fuglearter som meiser, fluesnappere, ugler, duer og ender.

Et annet eksempel er sild som gir grunnlag for mye annet liv langs kysten, blant annet i fuglefjellene. Flere fuglearter har gått sterkt tilbake, blant annet fordi sildestammen tidligere har vært overfisket. I Sørishavet er krillen mat for både fisk, pingviner og hvaler.