Oppgave

Klassens wiki

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for wikioppgave.

Klassens fagwiki

Nå skal dere legge inn nye bidrag i klassens fagwiki. Dersom dere ikke har opprettet en wiki ennå, kan dere gjøre det på Wikispaces.com. Wikien skal følge klassen gjennom hele faget, og dere skal legge inn ord og uttrykk, forklaringer og definisjoner. Det å skrive ned begrepene og forklaringene gjør at man husker dem bedre enn om man bare leser dem. Gjør det til en regel at dere har minst ett wiki-bidrag hver i uka. Fagwikien kan bli gull verdt til eksamen!

Fyll wikien med segmenter og målgrupper

 

Del klassen i fem like store grupper og la hver gruppe skrive noe om en del av teksten, slik at bidragene til sammen dekker hele kapittelet Segmenter og målgrupper

 

Fordel fagstoffet fra kapittelet slik:

 

Gruppe 1

 • Forskjellige eller like?
 • Segmenter og målgrupper
 • Hva er fellestrekkene?

Gruppe 2

 • Segmenteringskriterier
 • Demografisk segmentering
 • Psykografisk segmentering

Gruppe 3

 • Livsstilskriterier
 • Personlighet, holdninger og verdier
 • Atferdssegmentering

Gruppe 4

 • Segmenteringsvilkår – TILT
 • Segmenteringsstrategier

Gruppe 5

 • Konsentrert segmentering
 • Differensiert segmentering
 • Udifferensiert segmentering