Oppgave

Kjør kamera!

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for filmoppgave.

Digital bildeserie

I denne oppgaven skal du lage en kort bildeserie i et program for filmredigering. Photo Story og Movie Maker er to eksempler på enkle programmer du kan bruke.


 

Lag en film om markedet for undertøy

 

Nå har du lært hvordan markedsførere deler opp markedene sine i segmenter, og hvordan de bestemmer seg for hvilke målgrupper de skal betjene i hvert segment. Du har også lært om de tre forskjellige segmenteringsstrategiene vi kan bruke – udifferensiert, differensiert og konsentrert segmenteringsstrategi. Nå er det på tide å sette lærdommen på prøve: Lag en film om undertøymarkedet!

 

Gå sammen i grupper på tre, slik at dere sammen kan diskutere og arbeide dere frem til hvordan dere best kan benytte filmmediet.

 

Ta for dere hvordan dere vil segmentere undertøymarkedet, og hvilke segmenterings-kriterier dere vil bruke. Vis noen av målgruppene dere finner bak det segmentet eller de segmentene dere velger. Dere kan gjerne ha tekst med i filmen, slik at dere får forklart hva dere mener. Dere kan også legge på musikk og stemme med forklaringer og kommentarer.