Oppgave

Ut på tur!

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for turoppgave.

Ut i nabolaget

I denne oppgaven skal du og medelevene dine ta en tur for å bruke det dere har lært. I kapittelet Segmenter og målgrupper har du lest om hva markeder er, hvordan vi deler dem opp i segmenter og målgrupper, og hvilke forskjellige strategier vi kan bruke for å segmentere. Repeter hovedtrekkene fra kapittelet for deg selv slik at du er sikker på at du har fått med deg stoffet.

 

Gå på ekskursjon

 

Ta en tur til nærmeste bedrift, butikk eller kjøpesenter og spør en av de ansatte om hva han eller hun tenker om bedriftens segmenter og målgrupper.

 

  • Hvilke segmenter pleier bedriften?
  • Hvilke målgrupper satser bedriften på?
  • Hvilke bevisste markedsføringsgrep har bedriften gjort for å møte disse segmentene og målgruppene?

 

Kanskje den ansatte ikke har noe bevisst forhold til bedriftens segmenter og målgrupper. Da kan du hjelpe! Etter besøket lager du en presentasjon der du beskriver hvilke segmenter du synes bedriften burde velge, og hvilke målgrupper bak hvert segment de burde gå inn for å betjene. Hvilken segmenteringsstrategi anbefaler du?

Fortell om bedriften og presenter anbefalingene dine for resten av klassen!