Oppgave

Satt på spissen

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for diskusjonsoppgave 

Til debatt!

I denne oppgaven skal du og medelevene dine diskutere sentrale begreper og problemstillinger i markedsføringsfaget. For at du skal bli tryggere på stoffet du lærer, og mene noe om det, må du venne deg til å sette ord på tankene dine og våge å si din mening! Det er noe du vil få bruk for resten av livet ditt – både privat og på jobb.

 

Hvorfor segmentere?

 

Ta utgangspunkt i fagstoffet i kapittelet Segmenter og målgrupper og diskuter følgende problemstillinger:

 

  1. «I stedet for å bruke ressurser på å finne forskjellene mellom de ulike segmentene og målgruppene, er det mye lurere å finne likhetene og servere én og samme markedsføringsstrategi til dem alle.»
  2. «Psykografiske segmenteringskriterier er ubrukelige fordi de ikke er basert på harde fakta.»