Fagstoff

Segmenteringsstrategier

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Segmenteringsstrategier

Hvilke segmenter skal vi betjene? Denne viktige avgjørelsen påvirkes av flere forhold. Både ressursene vi har tilgjengelig i bedriften, produktene vi jobber med, og konkurransesituasjonen vi befinner oss i, har mye å si for segmenteringsstrategien vi til slutt velger. 

Bilde av økologisk saft fra Søbogaard.Økologiske produkter utgjør fortsatt et relativt lite segment av det totale matvaremarkedet. Hvorfor kan det likevel lønne seg å satse på dette segmentet?

Tre segmenteringsstrategier

Vi har i alt tre forskjellige segmenteringsstrategier:

  • Konsentrert segmenteringsstrategi
  • Differensiert segmenteringsstrategi
  • Udifferensiert segmenteringsstrategi

Disse tre forskjellige måtene å tenke segmentering på spenner fra det å spesialisere markedsføringen fullstendig til det å velge samme slags markedsføring for alle kundene – uansett segment.