Fagstoff

Hva er markedsføring?

Publisert: 06.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Markedsføring på fem minutter 

Mange knytter markedsføring til salg og reklame – ord som ofte er negativt ladede. Men salg og reklame er bare en liten del av markedsføringen. Markedsføring er alle de fasene i et arbeid som går ut på å tilfredsstille kundens behov slik at vi tjener penger på det.

Vi kan sammenligne markedsføring med en sykkel. Sykkelen er egentlig sammensatt av flere små og store deler. Tenk deg at bakhjulet er reklame, mens forhjulet er salg. Dette er uten tvil viktige deler av sykkelen, men vi får ingen sykkel uten ramme, styre, pedaler, sete og så videre.

Tilsvarende består markedsføring av salg og reklame, men den består også av deler som går på

  • å velge ut de produktene kundene ønsker og trenger
  • å bestemme seg for hvilke kunder du vil satse på
  • å finne ut hvordan produktet skal selges (i butikk, på Internett, fra dør til dør og så videre)
  • å organisere service, varelager, fakturarutiner og så videre

De som arbeider med markedsføring i større bedrifter, har en finger med i alle aktivitetene, helt fra selve produktideen til produktet er solgt og tatt i bruk av kunden.

Kundens behov i sentrum

Når du driver et lite firma, kan du kjøpe inn og selge ferdige produkter som andre har utviklet, eller du kan utvikle nye produktideer og produkter selv. Uansett bør du alltid lytte til kundens ønsker og behov.

Du bør tenke slik: «Hvilket produkt er det markedet trenger og ønsker som jeg kan kjøpe inn for så å selge til dem?», og ikke slik: «Jeg har et produkt jeg ønsker å selge, la oss finne noen som vil kjøpe det.»

Bedriftens ansatte er viktige

Du må også sørge for at alle i bedriften blir lært opp til å hjelpe kundene på best mulig måte – de ansatte i bedriften spiller en viktig rolle i bedriftens markedsføring. Det gjelder ikke bare bedrifter som selger varer, men også de som selger tjenester.

Tenk deg for eksempel en bedrift som selger alarmer. Her er det ikke selgere og markedsførere som snakker mest med kundene, men faktisk montøren som kommer hjem til kunden og utfører arbeidet. Da er det viktig at han gir et godt inntrykk – i tillegg til at han gjør en god jobb. Hvis kunden liker montøren og snakker om ham til sine venner, kan det ha større virkning enn mange tv-reklamer.