Fagstoff

Natur og kultur

Publisert: 28.11.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Bilde fra fiskteur ved Florø

Mange turister søker opplevelser innenfor lokal natur og kultur. Her lærer du mer om hva som menes med begrepene kulturturisme, økoturisme og geoturisme. 

 

Friluftsliv for alle
Hele Norges turplanlegger, Ut.no, er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og NRK.

 

Gruppeoppgave
Lag en minihåndbok med beskrivelse av natur- og kulturtilbud for et valgt reisemål.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er en organisasjon for alle som er interesserte i jakt og fiske.

Økoturisme har som mål at turismen ikke skal påvirke natur eller kultur negativt. Begrepet ble skapt av The International Ecotourism Society i 1990.

Lenke: Innovasjon Norge
 

 

Geoturisme ivaretar, forsterker og framhever et steds lokale egenart – miljø, estetikk, kulturarv – og kommer lokalsamfunnet til gode.

Lenke: Wikipedia   

 

StavkirkeUrnes stavkyrkje i Luster i Sogn og Fjordane er fra 1100-tallet. Den er en av de eldste og best bevarte stavkirkene i Norge og står på Unescos verdensarvliste
Fotograf: Knut Olav Åmås
  

Tenk over
Hva mener vi med naturturisme og kulturturisme?
Hva er det som kjennetegner økoturisme, geoturisme og grønn turisme?

 

Ut på tur

«Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro», heter det i sangen. Mulighetene er mange for å finne naturens stillhet og ro: friluftsliv, jakt og fiske, fottur, seiling, rolig sjøliv, hytteliv på fjellet og ved sjøen.

Jakt- og fisketurer til spennende villmarksområder har lenge vært populært. Etter hvert har vi fått mange former for naturturisme. 

GodTur.no kan du studere og skrive ut flotte turkart over hele Norge. GodTur.no er et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og Statskog.

Den Norske Turistforening - logo   
Den Norske Turistforening (DNT) er landets største friluftsorganisasjon. DNTs røde T er velkjent for norske fotturister – langs foreningens sommer- og vinterruter.

Hva er kulturturisme?

Kulturturisme blir regnet som motstykket til masseturisme med soling og bading. Kulturturisten ønsker kontakt med lokale mennesker og oppsøker blant annet museer og kulturinstitusjoner. Weekendbesøk til en storby er en typisk aktivitet for kulturturisten.

Den Norske Opera - OsloOperahuset i Bjørvika i Oslo (Den Norske Opera og Ballett)
Fotograf: Nils Bjåland

Kultur- og naturturisme vandrer ofte hånd i hånd. Etter hvert er det kommet mange former for turisme som legger vekt på natur og kultur, for eksempel økoturisme, geoturisme, grønn turisme – og også gårdsturisme og bygdeturisme.

Økoturisme

Norge har naturgitte fortrinn for et miljøriktig reiseliv. I 2004 kåret magasinet «National Geographic Traveler» de norske fjordene til verdens beste naturbaserte reisemål, foran blant annet Yellowstone nasjonalpark i USA og Krügerparken i Sør-Afrika.

Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av reiselivsbedrifter med omsorg for gjestene, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av.

Resirkulering, gjenbruk og størst mulig reduksjon av forbruket er viktige sider ved økoturismen. Norsk økoturisme bygger på FNs prinsipper. Bedriftene i Norge som tilbyr økoturisme, er samlet i et nettverk som administreres av Innovasjon Norge.

Geoturisme

Geoturismen legger vekt på å framheve et steds lokale egenart, og betegnelsen blir brukt om alt som gjør stedet unikt. Det kan være plante- og dyreliv (flora og fauna), historie, vakkert landskap, tradisjonell arkitektur, lokal kultur og mat. Som et av de første land i verden har Norge forpliktet seg til å satse på geoturisme.

I geoturismen er det viktig

å framheve stedets egenart (les mer...)

Tanken er å utvikle og forbedre stedet på en slik måte at lokalmiljøet gjenspeiler og bygger opp under lokal natur, kulturarv, fremmer lokal tilhørighet og viser de unike særtrekkene ved stedet i markedsføringen.

(skjul)

å engasjere lokalmiljøet
(les mer...)

Det er et viktig aspekt å gjøre seg nytte av de lokale kreftene, stimulere lokale foretak og grupper til å bygge partnerskap tuftet på lokalt særpreg og egenart, og markedsføre dette utad. Man ønsker også å stimulere til prosjektutvikling som er forankret i stedets natur, historie og kultur, medregnet kulinariske tradisjoner, brukskunst, bildekunst og annen utøvende kunst.

(skjul)

å bevare ressurser
(les mer...)

Man arbeider for å støtte foretak og tiltak som reduserer unødig energibruk, og man søker å redusere miljøforurensning – inkludert støy, visuell forsøpling i form av uestetisk skilting, belysning og så videre. Et viktig ledd i arbeidet er å kommunisere slike tiltak utad for å appellere til miljøbevisste besøkende.

(skjul)

å arbeide med formidling og historiefortelling
(les mer...)

I geoturismen motiverer man både fastboende og gjester til å lære mer om stedet. Man søker å finne måter å gi lokale krefter mulighet til å vise fram naturattraksjoner og kulturarv, både for å berike opplevelsen for turisten og for å forsterke lokalbefolkningens tilhørighet til og kunnskaper om reisemålet.

(skjul)

 


Oppgaver

Generelt

Relatert innhold